Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Tedarikçilerimizden müşterilerimize uzanan kaliteli ürün zincirinin her bir üretim halkasında “önce insan” prensibi ile hareket etme prensibi, Hekim Yapı End. San Ve Tic. A.Ş’nin sosyal güvencesi altındadır.

Hekim Yapı Ailesi Olarak;

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum; yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmelikleri yakından izleyerek mevcut sistemlerimizin kanun ve yönetmelikler ışığında güncel kalmasını sağlamayı,

Ayrımcılığın Önlenmesi; Çalışma arkadaşlarımızı ve adaylarını; dil, din, ırk, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına bakmaksızın iş yapabilme becerilerine göre değerlendirerek ücretlendirme ve terfilerini bu doğrultuda yapmayı,

Ücretlendirme; Çalışma arkadaşlarımızın kanunlarla belirlenmiş olan asgari ücretin altında olmayacak şekilde maaşlarını belirleyerek zamanında ödemeyi,

Çalışma Saatleri; Çalışma saatlerini yürürlükte olan yasa ve mevzuatlara uygun olacak şekilde ayarlamayı ve fazla mesaide iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngördüğü çerçevede kalmak kaydıyla gönüllülük esasına uymayı,

Çalışma Ortamımızda Sağlık ve Güvenlik; Risk analizleri yaparak risk oluşturan noktalarda iyileştirmeler yapmak suretiyle kaza risklerini azaltan bir politika izlemeyi, tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımlarını sağlamayı ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutan bir anlayışı benimsemeyi,

Çocukların Çalıştırılmaması; 18 yaşını doldurmamış işçilerin eğitim amacı dışında (staj vb.) çalıştırmamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma; Sözleşme, depozit vb. ile bağlanmış, zorla, gönülsüz veya isteksiz işçi çalıştırmamayı,

Çevre ve Çevre Güvenliği; Yasal Mevzuatlar doğrultusunda hazırlanan atık yönetim planlarımızı etkin bir şekilde uygulamayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında ayırarak azaltmayı,

Sosyal Aktivite; Çalışan arkadaşlarımız ile idari personelimiz arasındaki bağları güçlendirmeyi, çalışanlarımızdan daha yüksek verim alabilmek için çeşitli sosyal aktiviteleri gerçekleştirmeyi,

Yönetim Sistemleri; Sosyal uygunluk, İş Sağlığı İş Güvenliği, Kalite ve Çevre yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek devamlılığını sağlamayı taahhüt ederiz.

Sektörü / Firma Adı
Sektörü / Firma Adı
Sektörü / Firma Adı
Sektörü / Firma Adı
Sektörü / Firma Adı
Sektörü / Firma Adı
Sektörü / Dorce
Sektörü / Erensan
Sektörü / Gold
Sektörü / Hacioglu
Sektörü / Hekim Holding
Sektörü / Hekim Yapı
Sektörü / Karayıl İnşaat
Sektörü / kayasan
Sektörü / Klinç
Sektörü / kolin
Sektörü / May inşaat
Sektörü / Star Yapı
Sektörü / Ugur
Sektörü / Yg